Tag Archives: แพ็คเกจทัวร์

เที่ยวตรัง : ทัวร์เกาะรอก 2 วัน 1 คืน

ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะรอก เที่ยวทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน แค้มป์ปิ้งเกาะรอก ชมความสวยงามของหมู่เกาะต่างๆในทะเลตรัง และร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน เช่น การดำน้ำชมความสวยงามของปะการัง และการลอยตัวเข้าถ้ำมรกต ราคาท่านละ 2, 700 บาท