3 วัน 2 คืน

p201
ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง
แค้มป์ปิ้งเกาะไหง 3 วัน 2 คืน
new_icons ราคาท่านละ 2,000 บาท
p202
ทัวร์กันตัง ท่องทะเล
พักธรรมรินทร์ 3 วัน 2 คืน
new_icons ราคาท่านละ 3,000 บาท
p203
ตัวเมืองตรัง ท่องทะเลตรัง 
พักธรรมรินทร์ ธนา 3 วัน 2 คืน
new_icons ราคาท่านละ 3,500 บาท
004
ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง
นอนในเมือง นอนในเกาะ 3 วัน 2 คืน
new_icons ราคาท่านละ 4,600 บาท
p2005
ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง
พักเกาะไหง รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน
new_icons ราคาท่านละ 3,000 บาท

ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะรอก
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก 3 วัน 2 คืน
new_icons ราคาท่านละ 3,700 บาท
p2007
ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง
เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน
ราคาท่านละ 5,700 บาท
p2008เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์กระบี่
 พักธรรมรินทร์ ธนา ,เกาะไหง แฟนตาซี 3 วัน 2 คืน
ราคาติดต่อฝ่ายขาย
p2009
เกาะพีพี ทะเลแหวก
โรงแรมไทยกระบี่ โฮเต็ล 3 วัน 2 คืน
ราคาติดต่อฝ่ายขาย
p2010
เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลสตูล
โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 3 วัน 2 คืน
ราคาท่านละ 5,400 บาท