สถานที่ท่องเที่ยว

ตรัง ‘เมืองแห่งความสุข’

ตรังเมืองแห่งความสุข วลีนี้บ่งบอกให้เราสัมผัสได้ ถึงภาพลักษณ์ของเมืองที่รายล้อมด้วยความสุข มีรอยยิ้มอันเบิกบานและการต้อนรับดุจญาติมิตร ตลอดเส้นทางที่ได้ไปเยือน 

Trang , City of happiness , the term signified us of the image of this city that is full with happiness and welcoming smiles all over its attractions. 

จากความสุขของเมืองตรังในฐานะเมืองแห่งความสุขอันดับที่ ๒ ของประเทศไทย ที่วัดโดยมูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ เอ็นอีเอฟ (THE NEW ECONOMICCS FOUNDATION : NEF) หากนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองตรัง ทุกท่านจะได้สัมผัสกับมิตรไมตรีอันดีงามของชาวตรัง ตลอดจนการบริการอันอบอุ่น และการดูแลตลอดช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน รวมไปถึงความเพลิดเพลินรื่นรมย์ที่ได้ท่องเที่ยวเมืองซึ่งล้อมรอบด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ วิถีประเพณีพื้นถิ่น อาหารการกินเลื่องชื่อ อารยะวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ความหลากหลายทางความเชื่อของศาสนาที่หลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและยังคงอยู่ แม้กงล้อแห่งวันเวลาจะขับเคลื่อนตั้งแต่อรุณรุ่งจนความมืดมาเยือน

Trang has been ranking the second of Thailands City of Happiness measured by the new Economics Foundation : NEF. Any tourist visits Trang would experience good friendship of its people , including good services and warm hospitality along ones stay , as well as pleasure from traveling to city that is surrounded with natural environment , local traditions , famous foods , great culture , from religious believes that had harmonically combined and maintained although the wheel of time and day drives itself all the time since dawn to darkness. 


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์