น้ำตกไพรสวรรค์

น้ำตกไพรสวรรค์

Pri Sawan Waterfall

น้ำตกไพรสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดกลาง ประกอบด้วยชั้นย่อยๆ ๑๗ ชั้น สถานที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อน ในปัจจุบันผู้มาเยือนน้ำตกไพรสวรรค์ ยังสามารถล่องแก่งได้ในระยะทาง ๕ กิโลเมตร และยังมีเรือยางให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และพื้นที่น้ำตกอีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการล่องแก่ง คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนมกราคม

การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนตรัง – พัทลุง ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๗ เลี้ยวขวาสายบ้านกะช่องืบ้านหาดเลา ๒๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีกประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร

Pri Sawan Waterfall is a medium size waterfall comprised of 17 levels , located among the bountiful surrounding and cool air that is very nice for resting. It also provides a 5 KM rafting route with rental rubber boat to see the rich forest and waterfall. The best time to visit is during July to January.

How to go there? Take Trang – Phatthalung road , about at KM 17 turn right and go along Ban Kachong Ban Hat Lao for 20 KM and then turn left at where the signboard shows the way to the fall and proceed further for 4.5 KM.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์