Tag Archives: แคมป์ปิ้งเกาะไหง

แคมป์ปิ้งบนเกาะไหง 2 วัน 1 คืน

ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า ท่องทะเลอันดามันชมความงดงามของเหล่าฝูงปลาที่แหวกว่าย และความสวยงามของปะการังหลากสีที่กำลังรอท่านมาชมความงามภายใต้ท้องสมุทร ต่อด้วยการเข้าที่พักริมชายหาดสวนตัว แค้มปิ้งเกาะไหง  ราคาท่านละ 1,500 บาท