เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

Guan Yim Bodhisattva

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ประดิษฐานอยู่บนเขาหนองยวน เป็นศาสนสถานที่สำคัญของเมืองตรัง ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจที่ชาวเมืองตรังให้ความเคารพศรัทธา รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เดนทางมากราบไหว้ขอพร อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเมืองตรัง เพื่อการพักผ่อนอีกด้วย

การเดินทาง เจ้าแม่กวนอิม ประดิษฐานอยู่บนเขาหนองยวน หลังสถานีรถไฟ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง

Guan Yim Statue on Khao Nong Yuan. Bodhisattva Guan Yim is enshrined on the top of Khao Nong Yuan. It is an important shrine of Trang that is the heart center which is faithfully respected among Thai Buddhists and foreign tourists especially from Malaysia and Singapore that often visit and pay worship to. The shrine is served as a place for Dharma practice and is a viewpoint of Trang too.

Hoe to go there? The statue of Guan Yim is located on Khao Nong Yuan behind train station in Tambon Thabthiang , Muang District.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์