เกาะเหลาเหลียง

เกาะเหลาเหลียง

Koh Laoliang

เกาะเหลาเหลียง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นเกาะแฝดที่มี ๒ เกาะตั้งออยู่คู่กัน คือเกาะเหลาเหลียงเหนือและเกาะเหลาเหลียงใต้ เป็นภูเขาหินปูนมีหน้าผาสูงโดยรอบ จุดที่หน้าสนใจอยู่ที่เกาะเหลาเหลียงใต้ที่มีชายหาดยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร หน้าหาดมีซากปะการังที่ถูกซัดมาเกยฝั่ง ที่นี่มีหาดทรายขาวสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนชมทะเล สัมผัสธรรมชาติ ด้านหลังเกาะมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นฝูงใหญ่ อีกทั้งบริเวณโดยรอบของเกาะเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวย และสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของทะเลตรัง โดยเฉพาะปะการังอ่อนเจ็ดสี กัลปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอีกมากมาย สำหรับเกาะเหลาเหลียงเหนือจะเป็นร่องน้ำที่มีวคามอุดมสมบูรณ์ และสามารถดำน้ำดูปะการังได้เช่นกัน ในบางครั้งผู้มาเยือนอาจจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเวลาออกทะเลเพื่อหาปลาอีกด้วย

การเดินทาง เกาะเหลาเหลียงอยู่ห่างจากท่าเรือหาดยาวประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ ๓๕ นาที และโดยเรือทัวร์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

Koh Laoliang is an island within the territory of Petra Islands. Koh Laoliang comprised of 2 islands: Koh Laoliang Nue (North Laoliang) and Koh Laoliang Tai (South Laoliang). They are surrounded with cliffs. Koh Laoliang Tai is very interesting with its beach of 200 meters long with debris of corals all over. Koh Laoliang is good for seaside recreation or relaxation and enjoying nature. The rear side of the island is a cave where is the habitat of swiftlets. The surrounding sea of the island is recommended for snorkeling with perfect environment of the sea of Trang especially soft corals and sea fans with plenty of other marine lives. Koh Laoliang Nue offers ites productive waterway that can do the scuba diving as well. Sometimes , visitors may meet fishermen that they take the islands as a rest stop while going out for fishing.

How to go there? Koh Laoliang is about 22 KM. from Haad Yao Pier that takes about 35 minutes by speed boat or 1 and a half hour by a big boat


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์