เกาะลิบง

ดูนกที่เกาะลิบง

Bird Watching at koh Libong

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง ถือเป็นแหล่งดูนกชายเลนที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ ช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน จะมีนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ นกหัวโตกินปู นกทะเลขาเขียวลายจุด และนกชายเลนกระหม่อมแดง (พบมากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม) รวมถึงนกเค้าป่าหลังจุด นกจาบคาคอสีฟ้า นกแต้วแล้วป่าโกงกาง นกเปล้าคอสีม่วง และนกทะเลอีกหลายชนิด ซึ่งจุดเฝ้าดูนกที่ดีที่สุด คือ บริเวณหาดตูบ หรือบริเวณแหลมจุโหย หรือนั่งเรือไปหาดพานช้างก็สามารถทำได้ ที่สำคัญ คือควรเดินทางมาดูนกช่วง ๘ ค่ำ เพราะน้ำทะเลจะขึ้นช้า มีโอกาสดูนกได้นานขึ้น โดยเฉพาะนกหัวโตกินปู นอกจากนี้บริเวณป่าชายเลนหรือป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์รอบเกาะลิบง ยังพบนกหายากบางชนิด อาทิ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล นกฟินฟุท และนกกระสาคอดำ เป็นต้น

การเดินทาง ลงเรือที่ท่าเรือหาดยาวบ้านเจ้าไหม ค่าเรือคนละ ๒๐ บาท มาลงที่บ้านพร้าวบนเกาะลิบง หรือเช่าเรือเหมาลำ ราคา ๑๕๐ บาท นั่งได้ ๑๐ คน ใช้เวลา ๒๐ นาที บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว สอบถามติดต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ตู้ ปณ. ๕ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐ – ๗๕๒๕ – ๑๙๓๒

Koh Libong Non-hunting Area is regarded as an important site for birds watching in the South especially at Haad Toob in winter (during December – April) when a lot of birds flocking including Crab – Plover , Nordmann’s Greenshank , Sharp – tailed Sandpiper (often seen in February to March) , as well as Spotted wood – owl , Blue – throated Bee – eater , Mangrove pitta , Pink – necked Pigeon , and many more. The best place for birds watching is at Haad Toob or at Laem Chu – Hoai , or take a boat to Haad Pan Chang. The best time for birds watching is during the 8th waning moon day because the tidal period takes longer that offers longer opportunity to see birds especially Crab – Plover. Moreover , some rare birds have been spotted around mangrove forest at Koh Libong such as Brown – winged Kingfisher , Finfoot , Black – necked stork , etc.

How to go there? Boat is available from Hat Yai Pier in Ban Chao Mai at the fare of 20 Baht / person and get off at Ban Prao on Koh Libong , or charter a boat that costs about 150 Baht each that accommodates 10 people and takes 20 minutes. Accommodation is available on the island.For further information contact Mu Koh Libong Non – hunting Area at P.O. Box 5 , Kantang District , Trang , Tel. 0-7525-1932.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์