อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

Petra National Park

เกาะเภตรา

Koh Petra

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ อาทิเช่น เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ รวมกันประมาณ ๒๒ เกาะ วางตัวในแนวเหนือเขตใต้ ซึ่งเกาะส่วนใหญ่จะมีรูปร่างแปลกตา และมีลักษณะโดดเด่น โดยเป็นเกาะหินปูนมีความลาดชันสูง ปรากฏโพรง ถ้ำหลุมยุบ หน้าผาสูงชัน และชะง่อนผา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะพังทลายของคลื่นลม และน้ำขึ้นน้ำลง ที่ราบบนเกาะมีเพียงเล็กน้อย บริเวณหุบเขา และเป็นหาดทรายแคบๆสั้นๆอยู่ตามหัวแหลมของเกาะ ซึ่งอ่าวโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ

ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน สอบถามรายละเอียดได้ที่กองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ โทร ๐ – ๒๕๗๙ – ๗๒๒๓ , ๐ – ๒๕๗๙ – ๕๗๓๔ หรือ กองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หมู่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. ๐ – ๗๔๗๘ – ๑๕๗๒

การเดินทาง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตั้งอยู่หมู่ ๔ บ้านตะโล๊ะใส ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ห่างจากอำเภอละงูประมาณ ๗ กิโลเมตร

Petra National Park is a national marine park located in Palian District of Trang and in La – ngu District of Satun. It was announced to be a national park since 31st December 1994. It is comprised of about 22 islands lined up from the North to the South , including Koh Petra , Koh Khaoyai , Koh Lantee , Koh Lidee , Koh Bulone , Koh Laoliang , and Koh Praoma. Most of the islands are in different looks , where exist the grottoes , holes , and cliffs that caused by the power of wind , wave , and tides. Only some small areas of flatland exist on the island near a wallay and they are just shot and narrow beaches at capes mostly are on the east side of the island. Best time to visit the national park is during December to April. For more information contact National Park Divition of Royal Forest Department at tel. 0-2579-7223 , 0-2579-5734 or at Petra National Park Moo 4 Tambon Paknam , La – ngu District , Satun , Tel. 0-7478-1572

How to go there? Petra National Park is situated at Ao Noon , Moo 4 , Ban Talohsai , Tambon Paknam , La – ngu District , Satun , that is about 7 KM from La – ngu District.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์