อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี

Phraya Ratsadanupradit Monument

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ถือว่าเป็นที่เคารพสักการะของชาวตรัง ในฐานะที่ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดกับจังหวัดตรังอย่างมาก ทั้งการคมนาคม การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้นำต้นยางพาราต้นแรกปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้

การเดินทาง ประดิษฐานอยู่ในสวนสาธารณะเขตเทศบาลนครตรัง บนเส้นทางถนนตรัง – พัทลุง

Monument of Phraya Ratsadanupradit Mahitsornpakdee The Monument of Phraya Ratsadanupradit Mahitsornpakdee was established in memorable to him that brought in prosperity to Trang whether transportation , agriculture , animal husbandry , education , government administration , and he was the person who planted a rubber tree in Trang and became common in the South.

How to go there? The monument is located in Trang City Municipality Park on Trang – Phatthalung road.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์