หาดราชมงคล

หาดราชมงคล

Rajamagala Beach

หาดราชมงคล หาดทรายที่โค้งเว้ายาวขนานไปกับทิวสน เรียงรายตลอดแนวและไปจนจรดเขาหินปูนบรรยากาศเงียบสงบไม่พลุกพล่าน มีทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น ลักษณะของชายหาดลาดเอียงเล็กน้อย ในยามที่น้ำลง ที่นี่ก็จะเป็นหาดทรายซึ่งมีลอนคลื่นดูสวยงาม

ในขณะที่ทิวทัศน์ในทะเลประดับด้วยเกาะซึ่งเป็นเขาหินดูสวยงาม ผู้มาเยือนสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และป่าชายเลนให้เที่ยวชม

การเดินทาง ใช้ถนนหมายเลข ๔๐๔๖ (ตรัง – สิเกา) ถึงสามแยกต้นม่วงกิโลเมตรที่ ๒๘ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข ๔๑๖๒ (สิเกา – ปากเมง) เลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร ถึงหาดราชมงคล

Rajamagala Beach is a curving beach paralleling with line of common Ironwood along the beach extending to a limestone hill. Its atmosphere is peaceful with pretty scenery and under tree shades. The beach itself is slightly leaning that made it a cute beach at low tide with moving waves while the seaview comprised of rocky islands that look beautiful. Anyone can swim at this beach where is rather private. Moreover , it is also the location of Rajamangala University of Technology where an aquarium and mangrove forest are provided to visit.

How to go there? Take road no.4046 (Trang – Sikao) , at KM 28 turn left to road no.4162 (Sikao – Pak Meng) and turn right to Rajamnngala University of Technology Trang Campus and it takes about 6 KM to Rajamagala Beach.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์