สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

Khuan Tamnak Chan Park

เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติควนกันตัง ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีคุรค่าทางประวัติศาสตร์ ถือกำเนิดชื่อจากการเป็นตำหนักเล็กๆ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาเตี้ยๆ (ควน) ในการรับเสด็จรัชกาลที่ ๖ ครั้งเสด็จประพาสเมืองกันตังเมื่อปี ๒๔๕๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ และได้รับการปรับปรุงตกแต่งปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อน และลานจอดรถ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล และอำเภอกันตังได้กว้างไกล

การเดินทาง ตั้งอยู่บริเวณควนตำหนักจันทร์ ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

This public park is within Khuan Kantang National Forest. It is for relaxation and ecotourism with historical value. It originated from a small palace that was built on a hill with the intention to use in welcoming King Vajiravudh upon his royal visit to Kantang in B.E.2452. it covers 250 Rais of land. The park is diviloped and decorated with perennial plants and flowering and ornamental plants with a pavilion and a parking lot. A scenic sea view and Kantang town are offered as well.

How to go there? It is located in Khuan Tamnak Chan , about 24 KM from Muang District.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์