สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

International Peninsular Botanical Garder (Thaung Khai)

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้โดยเฉพาะ ซึ่งมีสถานที่น่าสนใจเกี่ยวกับพันธุ์พืชมากมาย ทั้งพิพิธภัณฑ์พืช ศูนย์ประชุมทางวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ให้เลือกหลายเส้นทางโดยรอบ แต่ละเส้นทางจะตัดผ่านป่าดิบที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งป่าพรุที่มีพรรณพืชที่น่าสนใจมากมาย มีที่พักแรมสำหรับผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) โทร. ๐ – ๗๕๒๑ – ๘๔๓๕

การเดินทาง ไปตามเส้นทางถนนตรัง  – ปะเหลียน ทางหลวง ๔๐๔ ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๑

International Peninsular Botanical Garder (Thaung Khai) is a new attraction or anyone interested in nature and plants. Within the territory of the botanical garden provides diversity of plants and their information in plants museum and conference center , etc. Furthermore , nature trails are also provided over evergreen forest and swamp where interesting plants are abundant. Accommodation is available. More information can be obtained at Tel. 0-7521-8435.

How to go there? Take Trang – Paliang road on high – way 404 , about KM 11.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์