สถานีรถไฟกันตัง

๑๐๐ ปี รถไฟสุดสายอันดามัน

100 – Year Train Station at Andaman Sea

สถานีรถไฟกันตัง หรือสถานีรถไฟสุดสายฝั่งอันดามัน สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์การค้าต่างประเทศ เพราะในอดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญของฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีการขนส่งสินค้า อาหาร และหัวรถจักรรุ่นต่างๆ รวมถึงโบกี้รถไฟที่ผลิตในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ที่จะมาเทียบท่าที่กันตังก่อนออกวิ่งบนรางรถไฟจนถึงกรุงเทพมหานคร ความเจริญก้าวหน้าทำให้กันตังปรากฏชื่อในแผนที่โลก สถานีรถไฟกันตังเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ตั้งแต่บัดนั้นสถานีรถไฟกันตัง จึงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระหว่างหัวเมืองทางฝั่งทะเลอันดามันที่โดดเด่น

ณ วันนี้สถานีรถไฟกันตัง ยังคงมีร่องรอยในอดีตเป็นประวัติศาสตร์ที่สามารถพบเห็นได้ นั่นคือตัวกลับหัวรถจักร ที่ปัจจุบันมีหลงเหลือไม่กี่ตัวในประเทศไทยรวมถึงความเก่าแก่ของอาคารซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ตัวอาคารแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ด้านหน้ามีมุขยื่นประดับมุมเสาด้วย ลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟี้ยมแบบเก่าแก่คงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชการที่ ๖ และมีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลัง ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อย

สถานีรถไฟสายนี้ยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยรถไฟออกจากกรุงเทพถึงสถานีตรัง ออกเวลา ๑๐.๒๕ น. ถึงสถานีกันตังเวลา ๑๑.๐๕ น. เที่ยวกลับออกจากกันตังเวลา ๑๒.๔๐ น. ถึงตรังเวลา ๑๓.๒๐ น. ขบวนรถมีวันละหนึ่งเที่ยว ราคา ๕ บาทต่อคน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟกันตัง โทร. ๐ – ๗๕๒๕ – ๑๗๑๕

การเดินทาง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง

Kantang Trirain Station or the Andaman Endpoint Station was built up for trading connection with other countries because in the past Kantang was an important port on Indian Ocean where food and cargo were transported , and train locomotive and train bogies were imported from America , Britain , India to Kantang before running on the rail to Bangkok. Since it official launching on 1st April 1913 , Kantang Train station Became famous and has been listed on world map as a transportation center on the coast of Andaman Sea. Nowadays , a train turnable , the evidence from the history is still existing at Kantang Train Station. The turntable is one from a few units available in Thailand. The old building in Panya style painted yellow and brown , divided in 2 parts with the porch in the front decorated by fretworks , its accordion doors are maintained its old style of the era of King Rama VI. It has been adaped as a learning center and already get registered as a national ancient place by the Fine Arts Department. Kantang Train Station still in service from Bongkok Railway Station to Trang Railway Station then it departs at 10.25 AM from Trang to arrive Kantang Train Station at 11.05 AM. The return trip leaves Kantang at 12.40 PM and arrive trang at 1.20 PM. Only one train a day at a fare of 5 Baht/person.

Contact for more information at kantang Train Station at Tel. 0-7525-1715.

How to go there? Kantang Train Station is located on Na Khai Rd. , Tambon Kantang , Kantang District.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์