วัดตันตยาภิรม

วัดตันตยาภิรม

Wat TantayaPhirom

วัดตันตยาภิรม เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดตรัง ซึ่งสะท้อนอิทธิพลวัฒนธรรมศาสนาพุทธจากส่วนกลางที่มีความเก่าแก่ และมีศิลปะโบราณ อันมีเอกลักษณ์เป็นที่เคารพสักการะ ซึ่งได้รับการทำนุบำรองศาสนสถานของชาวตรังมาอย่างต่อเนื่อง

การเดินทาง วัดตันตยา ตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง

Wat Tantayaphirom is the first royal temple in Trang that reflected the influence of Buddhism culture from the Central that is of old heritage with unique ancient art and culture. The temple is widely respected and worshiped as a maintain temple of Trang constantly.

How to go there? Wat Tantayaphirom is located on Tombon Thabtiang , Muang District , Trang


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์