วัดกะพังสุรินทร์

วัดกะพังสุรินทร์

Wat Kaphang Surin

วัดกะพังสุรินทร์ เป็นพระอารามหลวง สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวตรังมาอย่างยาวนาน ภายในวัดนอกจากจะมีความร่มเย็นและเงียบสงบ ก็ยังมีพระอุโบสถโบราณซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของวัด ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

นอกจากนี้ทางวัดยังมีการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เพื่อสืบสานคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

การเดินทาง วัดกระพังสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนเวียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Wat Kapang Surin is a royal temple , established since Rattanakosin Era. It has been the heart center of Buddhists in Trang for a long time. Its monastery compound is cool , shady , and silently peaceful. The ancient ubosoth is its significant religious place which was registered as a archeological site since 17th March 1999. The monastery also provides further study for novices and monks to maintain Dharma of the Lord Buddha.

How to go there? Wat Kapang Surin is located on Wian Kapang Road , Tambon Thabthiang , Muang District , Trang.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์