วนอุทยานน้ำตกพ่าน

วนอุทยานน้ำตกพ่าน

Phan Waterfall National Forest

น้ำตกพ่าน ตั้งอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาบรรทัด ลักษณะเป็นเนินเขาหินปูน มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ทั้งพันธ์ไม้ และสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของคลองปะเหลียน มีเนื้อที่ประมาณ ๙,๒๑๙ ไร่ นอกจากนี้ยังมีถ้ำ และลำธารน้ำตกสูงตั้งแต่ ๐.๕ – ๒.๐ เมตร จำนวนกว่า ๓๐ แห่งได้รับจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐

การเดินทาง วนอุทยานน้ำตกพ่าน อยู่ในท้องที่บ้านลำแคลง หมู่ที่ ๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

Namtok Phan (Phan Waterfall) is located in Khao Bantat National Forest , covering some 9,219 Rais of land it is limestone hills , rich with plans and wildlife. It is also the major water source of Klong Palian. More over , some more 30 caves and falls of 0.5 – 2.0 meters in eight are available. The park had been established as a national forest since 29th September 1997.
how to go there? Mantok Pan National Forest is located in Ban Lam Klaeng in Moo 4 of Tambon Palian in Palian District , Trang.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์