น้ำตกกะช่อง

น้ำตกกะช่อง

Ka Chong Waterfall

น้ำตกกะช่อง ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ซึ่งความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และมีทิวทัศน์ที่งดงามของกระแสน้ำตกไปลงจากภูเขาสูงลดหลั่นลงมาตามหน้าผาซอกหิน ซึ่งมีความสวยงามมาก ชาวตรังตลอดจนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นจำนวนมากทุกวัน

Ka Chong Waterfall is located in Khao-Chong Botanical Park. This waterfall is pretty with its rich environment and nature. A scenic sight of cascading water from its mountain down along cliffs and rocks attracts a lot of tourists everyday.

How to go there? It is in Khao Chong Botanical Park , at the roadside of Trang – Phatthalung road , in Nayong District.


หาดปากเมง

หาดราชมงคล

หาดฉางหลาง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะม้า

หาดหยงหลิง-หาดสั้น-หาดยาว

หาดมดตะนอย

เกาะกระดาน

ถ้ำมรกต

เกาะลิบง

เกาะเชือก-เกาะแหวน

สถานีรถไฟกันตัง

บ่อน้ำร้อนกันตัง

ถ้ำเจ้าไหม ถ้ำเจ้าคุณ

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะสุกร

เกาะเหลาเหลียง

เกาะตะเกียง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานน้ำตกพ่าน

วัดตันตยาภิรม

วัดกระพังสุรินทร์

วัดภูเขาทอง

เจ้าแม่กวนอิม

อนุสาวรีย์พระยารัษฏา

บ้านนายชวน

ถ้ำเขาช้างหาย

น้ำตกกะช่อง

ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี

ถ้ำเลเขากอบ

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกไพรสวรรค์